Bài 3 trang 126 SGK Địa lí 5

Em biết gì về đất nước Hoa Kì.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

– Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

– Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện với công nghệ cao và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.