Bài 3 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

Thu thập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền ,cond thu nhập của các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ tạo ra .