Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời

Chi tiêu của các hộ gia đình trong thành phố lớn hơn so với ở nông thôn