Bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6

Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy. 

Lời giải

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô, lúa, mía).