Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 6

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Lời giải

Đổi 105 km = 10 500 000 cm.

Áp dụng công thức ta tính được ti lệ cùa bản đồ đó là: 15 cm : 10 500 000 cm = 1 : 700 000


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”