Bài 3 trang 145 SGK Sinh học 6

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Lời giải

Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải, nhãn, nho, xoài, dưa hấu...