Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6

Tại sao người ta lại nói rừng là ''lá phổi xanh'' của con người?

Lời giải

Con người cần ôxi để duy trì sự sống. Nhờ có quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbônic và giải phóng khí ôxi ra môi trường, hành động này cũng tương tự như vai trò của lá phổi (cung cấp khí ôxi và loại bỏ khí cacbônic trong cơ thể con người). Do đó có thể nói rằng “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”