Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây :hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Lời giải

- Cây cỏ là thức ăn của -> con nai (trâu, dê, ngựa, …) -> là thức ăn của con hổ (báo, sư tử, chó sói, …).

- Cây rau muống (cây cỏ, cây khoai,…)-> là thức ăn của - con lợn -> là thức ăn của con người.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”