Bài 3 trang 156 SGK Sinh học 6

Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ?

Lời giải

Nói chung ở các địa phương đều có rất nhiều cây Hạt kín có giá trị kinh tế. Ví dụ: lúa, ngô, đậu, lạc, cam, quýt, mít, dừa, dưa. nhãn, vải, hồng, táo, mận ...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”