Bài 3 trang 159 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Lời giải

Để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam cần phải thực hiện các biện pháp sau:

- Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật trong đó có thực vật quý hiếm.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm.

- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.