Bài 3 trang 170 SGK Sinh học 6

Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

Lời giải

- Nấm có lợi: nấm hương, nấm sò, nấm linh chi. nấm rơm, mộc nhĩ...

- Nấm có hại: nấm gây bệnh ở bắp ngô, nấm gây bệnh ở lá và củ khoai tây, nấm độc đỏ, nấm độc đen...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”