Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6

 Dựa vào bảng sau đây, hãy giải thích tại sao số ngày có ngày dài 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực? 

Lời giải

Nguyên nhân:

Do trục Trái Đât luôn nghiêng một góc 66o33’ trong khi chuyển động nên đường phân chia sáng tối và trục Trái Đất không bao giờ trùng nhau,  vĩ tuyến 66o33’ Bắc là giới hạn rộng nhất của vùng có ngày dài suốt 24 giờ và là điểm  bắt đầu có hiện tường ngày dài 24 giờ.

Càng lên các vĩ độ cao thì chênh lệch góc chiếu Mặt Trời càng lớn, do đó số ngày có 24 giờ lại tăng đến Cực (90 độ).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”