Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6

Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Lời giải

Tất cả các rễ cây đều có miền hút. Vì đây là khu vực giúp rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng. Nhưng không phải tất cả các miền hút đều có lông hút. Ở những cây có rễ chìm trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước thấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ. Các tế bào biểu bì này sẽ có thành mỏng hơn, cấu tạo chuyên hóa với chức năng hút nước hơn.