Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6

Đề bài

Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

-    Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

-    Nêu độ sâu của từng bộ phận.

Lời giải

- Rìa lục địa gồm có thềm lục địa và sườn lục địa.

- Độ sâu các bộ phận của rìa lục địa là:

Bộ phận

Độ sâu (m)

Thềm lục địa

0-200

Sườn lục địa

200 - 2500