Bài 3 trang 41 SGK Địa lí 6

Đề bài

Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

Lời giải

Biện pháp hạn chế thiệt hại do động đất gây ra: 

- Thiết kế nhà có khả năng trượt như móng nhà lò xo, cấu trước máng nước cho móng nhà dựa trên cơ sở chuyển động trượt.

- Xây nhà bằng vật liệu gỗ để tăng khả năng chống sốc khi có động đất xảy ra.

- Lắp đặt hệ thống giám sát động đất để kịp thời báo động khi có dấu hiệu xảy ra.

- Lập các trạm nghiên cứu, dự báo trước để kịp thời sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

- Giáo dục về biện pháp ứng phó thảm họa động đất cho người dân để nâng cao ý thức chủ động bảo vệ bản thân.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”