Bài 3 trang 48 SGK Địa lí 6

Đề bài

Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của dạng địa hình đó là gì?

Lời giải

- Cấu trúc chung để viết về đặc điểm một dạng địa hình (đồng bằng, núi, đồi, cao nguyên) như sau:

+ Thuộc loại nào (nguồn gốc hình thành: đồng bằng do sông hay biển thành tạo, núi hình thành do núi lửa hay núi đá vôi...).

+ Đặc điểm bề mặt (đồng bằng có bề mặt bằng phẳng hay gợn sóng; núi đồi có đỉnh, sườn, thung lũng như thế nào...)

+ Có thuận lợi cho canh tác nông nghiệp không (đất phù sa hoặc feralit, badan...)

+ Dân cư đông đúc hay không.

Ví dụ:   Đồng bằng Nghệ An:

- Thuộc dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển miền Trung, do sự bồi tụ của phù sa sông Cả và mộ phần phù sa biển. 

- Bề mặt địa hình khá bằng phẳng.

- Đất cát pha là chủ yếu, thuận lợi cho canh tác cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, vừng, đậu tương,...), ngoài ra còn trồng lúa, rau màu.

- Tập trung dân cư khá đông đúc, đặc biệt ở TP. Vinh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”