Bài 3 trang 51 SGK Lịch sử 5

Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân yêu chuộng hoà bình ở Mĩ cũng đấu tranh rầm rộ, đòi Chính phủ Mĩ phải rút quân khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất.