Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6

Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Lời giải

Những đặc điểm của xương rồng thích nghi tốt trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt:

+ Thân cây biến dạng thành thân mọng nước giúp dự trữ nước cho cây, thân cũng có các rãnh chạy dọc chiều dài thân giúp chuyển nước mưa, nước sương thành một dòng xuống rễ.

+ Lá xương rồng biến thành gai hạn chế được sự thoát hơi nước.

+ Rễ cây dài, lan rộng giúp cây hấp thu nước.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”