Bài 3 trang 62 SGK Lịch sử 5

Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta là:

- Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Nhà máy thủy điện Yali

- Nhà máy thủy điện Sơn La

- Nhà máy thủy điện Trị An

- Nhà máy thủy điện Sêsan

...