Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa...

Lời giải

Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa trong điều kiện: không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước, hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hoặc do tiếp xúc với một khối khí lạnh hơn thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại thành hạt nước, sinh ra mây, mưa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”