Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Đề bài

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Lời giải

Đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:

- Màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh…

- Kiểu sắp xếp lá trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

- Kiểu gân lá: hình mạng, hình cung, song song.

- Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác… kích thước của phiến lá rất khác nhau.

- Loại lá: lá đơn và lá kép.