Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6

Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Lời giải

- Chức năng của lỗ khí: thoát hơi nước và giúp lá trao đổi khí với môi trường.

- Đặc điểm phù hợp với chức năng đó là: Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá; lỗ khí nằm chủ yếu ở mặt dưới của lá, cùng lớp với các tế bào biểu bì.