Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6

Đề bài

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Lời giải

Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

- Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và số giờ chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau nhiều.

- Có nhiệt độ trung bình.

- Các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

- Gió Tây ôn đới thổi thường xuyên.

- Lượng mưa từ 500 - 1000 mm/năm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”