Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6

Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Lời giải

Phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng để lá có thể quang hợp, tạo ra tinh bột nuôi cây. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”