Bài 3 trang 74 SGK Địa lí 5

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Khí hậu nước ta nóns và mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển. Tuy vậy. hd.ru năm thường hay có bão, có năm mưa lớn gây lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người.