Bài 3 trang 79 SGK Địa lí 6

 Độ phì của đất là gì?

Lời giải

Độ phì của đất là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng, nước, nhiệt, khí để cho thực vật sinh sống.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”