Bài 3 trang 79 SGK Địa lí 6

 Độ phì của đất là gì?

Lời giải

Độ phì của đất là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng, nước, nhiệt, khí để cho thực vật sinh sống.