Bài 3 trang 81 SGK Địa lí 5

Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân như cho nhiều sản vật (nhất là gỗ), điều hòa khí hậu, che phủ đất, hạn chế nước mưa tràn về đột ngột…