Bài 3 trang 82 SGK Địa lí 6

Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Lời giải

Con người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể hiện ở hai mặt:

- Mở rộng sự phân bố của thực, động vật khi mang những giống cây trồng vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.

Ví dụ- người châu Âu mang cừu sang nuôi ở ô-xtrây-li-a, đem cao su từ Bra-xin sang trồng ở Đông Nam Á.

- Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài thực, động vật: con người khai thác rừng bừa bãi làm nhiều loài động vật mất nơi cư trú, phải di chuyển đến nơi khác, săn bắn làm nhiều loài động vật quý hiếm bị diệt vong.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”