Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6

Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?

Lời giải

Củ khoai tây là một phần của thân cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh dưỡng dự trữ.

Quan sát thật kĩ, ta sẽ thấy trên củ khoai có những vảy nhỏ che chồi non rất nhỏ ở bên trong. Để một thời gian sau, những chồi non nhỏ đó sẽ phát triển thành mầm, mỗi mầm nếu đem trồng có thể phát triển thành một củ khoai tây mới.

Như vậy, khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ.