Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6

Đề bài

 Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Lời giải

3 sinh vật có ích:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

 

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo, lấy thịt, sữa

 

3

Cây hổng

Trên đất

Cây ăn quả

 

3 sinh vật có hại

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

4

Cây lá han

Trên đất

 

Lá có chất độc gây ngứa cho người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới nước

 

Hút máu người và động vật.

6

Con chuột

Trên đất

 

Phá hoại các dụng cụ gia đình, phá mùa màng và truyền bệnh