Bài 3 trang 90 SGK Địa lí 5

Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Ngành thủy sản phân bố chủ yếu ở các tỉnh ven biển và các vùng nhiều sông ngòi, ao hồ.