Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 105 SGK Công Nghệ 8
Nêu cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- con trượt ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 105 SGK Công Nghệ 8
Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt .Bánh răng -thanh răng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 105 SGK Công Nghệ 8
Trình bày cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 105 SGK Công Nghệ 8
Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình ?

Xem lời giải