Bài 30: Cao su

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết
Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết.

Xem lời giải

Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?
Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?

Xem lời giải

Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?
Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?

Xem lời giải

Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su
Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su.

Xem lời giải

Cao su thường được sử dụng để làm gì ?
Cao su thường được sử dụng để làm gì ?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà bạn biết
Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà bạn biết.

Xem lời giải