Bài 30A: Nữ tính và nam tính

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 30A: Nữ tính và nam tính

Câu 1

Chọn tên huân chương (Huân chương Lao động, Huân chương Quân công, Huân chương Sao vàng) điền vào từng chỗ trống dưới đây:

a)  Huân chương cao quý nhất của nước ta là ………..

b)  …………..  là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

c)  ………… là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 30A: Nam và nữ
Giải bài 30A: Nam và nữ phần hoạt động ứng dụng trang 126 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”