Bài 32: Tơ sợi

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết
Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết.

Xem lời giải

Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?
Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ? 

Xem lời giải

Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật ?
Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật?

Xem lời giải

Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra
Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra

Xem lời giải

Kết hợp kết quả của thí nghiệm trên và các thông tin dưới đây, bạn hãy hoàn thành bảng sau:
Kết hợp kết quả của thí nghiệm trên và các thông tin dưới đây, bạn hãy hoàn thành bảng sau: 

Xem lời giải