Bài 35A: Ôn tập 1

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35A: Ôn tập 1

Câu 1

Thi đọc thuộc lòng (theo phiếu)

Chuẩn bị: 4 phiếu ghi tên 4 bài tập có yêu cầu học thộc lòng từ bài 29A đến bài 34C. Trong mỗi phiếu, viết sẵn những từ ngữ mở đầu và kết thúc bài thơ cần đọc.

M:


Thi cá nhân:

- Em hái hoa hoặc bốc thăm phiếu.

- Đọc thuộc lòng bài thơ theo yêu cầu ghi trên phiếu

- Trả lời 1 – 2 câu hỏi của các bạn hoặc thầy cô về bài đọc

- Nghe đánh giá của các bạn và thầy cô.

- Bạn nào đọc đúng và hay, trả lời đúng nhất sẽ thắng cuộc.

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35A: Ôn tập 1
Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 180 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”