Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bài Tập và lời giải

Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Đề bài

Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh và tạo quả, kết hạt

c. Gồm vỏ quả và hạt

4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được

6. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

- Sau khi đã điền vào sơ đồ, nhìn vào đó trình bày một cách hệ thống toàn bộ đặc điểm cấu tạo và chức năng của tất cả các cơ quan ở cây có hoa

- Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan

Xem lời giải

Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?
Đọc các thông tin dưới đây:- Hoạt động chính của lá cây là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng lá muốn thực hiện chức năng đó phải nhờ có hoạt động của rễ hấp thụ nước và muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyển qua thân mới lên được lá.- Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm, sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân rễ, nên cây sinh trưởng phát triển chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa kết quả và tạo hạt.- Nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt chế taọ được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển (thân sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt)Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SGK Sinh học 6
Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6
Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6
Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?

Xem lời giải

Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Đề bài

Quan sát và thảo luận:

- H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

- H36.3A (cây bèo tây) có cuống lá phình to, nếu sờ tay vào hoặc bóp nhẹ thấy mềm và xốp. Cho biết điều này giúp gì cho cây bèo khi sống trôi nổi trên mặt nước?

- Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau? Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Hãy giải thích tại sao?
Khi quan sát các cây ngoài thiên nhiên, người ta có nhận xét sau:- Cây mọc ở nơi đất khô cạn, nắng gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống) thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lông hoặc sáp phủ ngoài.- Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát và nhiều ẩm (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn.Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?
Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6
Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Đề bài

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6

Đề bài

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”