Bài 37: Dung dịch

Bài Tập và lời giải

Tạo một dung dịch đường
Tạo một dung dịch đường

Xem lời giải

Kể một số dung dịch mà bạn biết
Kể một số dung dịch mà bạn biết

Xem lời giải

Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?

Úp đĩa lên một cốc nước muối nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa ra.


Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?Hãy nếm thử để kiểm tra.

Xem lời giải

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?
Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Xem lời giải

Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?
Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?

Xem lời giải