Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học

Bài Tập và lời giải

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa
Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa.

Xem lời giải

Chưng đường trên ngọn lửa
Chưng đường trên ngọn lửa.Nhận xét sự biến đổi màu của đường dưới tác dụng của nhiệt. Để nguội, nếm thử xem sau khi chuyển màu. đường còn giữ được vị ngọt không.Dự kiến kết quả xảy ra nếu ta đun tiếp.

Xem lời giải

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?

Xem lời giải

Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô
Chuẩn bị : một ít giấm, một que tăm, một mảnh giấy, diêm và nến.Tiến hành : Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô.Ta có nhìn thấy chữ không ?

Xem lời giải

Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?
Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô. Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?

Xem lời giải

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?
Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Xem lời giải

Hãy giải thích hiện tượng sau:
Dùng một miếng vải được nhuộm phẩm màu xanh phơi ra nắng, lấy một cái đĩa sứ và bốn hòn đá chận lên như hình9a. Phơi như vậy khoảng ba, bốn ngày liền. Sau đó lấy miếng vải vào thì thấy kết quả như hình 9b.Hãy giải thích hiện tượng đó.

Xem lời giải

Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?
Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?

Xem lời giải