Bài 38. Rêu - Cây rêu

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu với H38.1 em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây?
Quan sát hình dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu với H38.1 em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây?

Xem lời giải

Túi bào tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chi tiết trong H38.2 hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì và đặc điểm của túi bào tử?
Túi bào tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chi tiết trong H38.2 hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì và đặc điểm của túi bào tử?

Xem lời giải

Bài 1 trang 127 SGK Sinh học 6
Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SGK Sinh học 6
So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 6
So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SGK Sinh học 6
Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”