Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

Bài Tập và lời giải

Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì? So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu.
Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì?So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu.

Xem lời giải

Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

Đề bài

Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ)

- Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

- Quan sát sự phát triển của bào tử

- Nhận xét và so sánh với rêu.

Xem lời giải

Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3). Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?
Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3).Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

Xem lời giải

Bài 1 trang 131 SGK Sinh học 6
So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 131 SGK Sinh học 6

Đề bài

Sưu tầm các loại dương xỉ gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung của chúng. Làm thể nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 131 SGK Sinh học 6
Than đá được hình thành như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”