Bài 4: Lễ độ

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 4 trang 11 SGK GDCD lớp 6
Những hành vi được coi là có lễ độ như: Đi xin phép, về chào hỏi, Nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già khi ngồi trên ô tô.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”