Bài 4, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Lời giải

GỚI Ý LÀM BÀI

- Sáng 20 - 12 - 1946: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

- Thu - đông 1947: Chiến thắng Việt Bắc

- Thu - đông 1950: Chiến thắng biên giới

- 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ