Bài 4. Sử dụng vào bảo quản trang phục

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Công Nghệ 6
Vì sao sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Công Nghệ 6
Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”