Bài 4 trang 127 SGK Công Nghệ 6

Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

Cùng tham gia sản xuất làm mọi công việc tuỳ theo sức của mình để góp phần làm tăng thu nhập ,làm giàu cho gia đình xã hội .