Bài 4 trang 127 SGK Sinh học 6

Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Lời giải

Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

+ “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân) nên khả năng hút nước còn nhiều hạn chế, chủ yếu lấy nước qua  bề mặt cơ thể.

+ Rêu chưa có hệ thống mạch dẫn, do vậy nước không thể vận chuyển chặng đường dài trong cơ thể.

Vì vậy để có đủ lượng nước cơ thể cần, rêu phải sống ở nơi ẩm ướt để hạn chế sự thoát hơi nước qua lá, luôn lấy được nước nhanh chóng và quá trình vận chuyển nước trong cây thuận lợi.