Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6

Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Lời giải

Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì: 

- Rừng cây điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí.
- Giảm ô nhiễm môi trường.
- Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, xói mòn.
- Rừng cung cấp thức ăn, nguyên vật liệu cho con người. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”