Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Lời giải

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1001-2000mm.