Bài 4 trang 80 SGK Công Nghệ 6

Em phải làm gì khi phát hiện :
a,Một con ruồi trong bát canh
b,Một số con mọt trong túi bột

Lời giải

Hướng dẫn trả lời Nếu phát hiện 1 con ruồi trong canh và 1 con mọt trong túi bột thì phải bỏ đi không được sử dụng vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe