Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6

Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất ? Vì sao ?

Lời giải

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách nhân giống nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất, vì:

- Chỉ cần một mảnh mô nhỏ của cây mẹ đã đủ để tiến hành nhân giống.

- Hiệu suất nhân giống cao: sau khi nhân giống thành công, từ một mẩu mô của cây mẹ trong một thời gian ngắn có thể tạo ra một số lượng rất lớn (hàng vạn đến hàng triệu) cây con làm giống. Các cây con giống nhau và giữ nguyên bản chất của cây mẹ.